S l u ž b y    v   o b l a s t i    e n v i r o n m e n t á l n e j    a k u s t i k y

prejdi na novú verziu aj pre mobilné zariadenia ...


Adresa spoločnosti:Konateľ:Merací technik:

EnA CONSULT Topoľčany s.r.o.
Školská 565
956 12 Preseľany
tel / fax: 038 5315 626Ing. Vladimír Plaskoň
GSM:  0907 56 19 38
e-mail: akustika.sk@gmail.com

hluk v pracovnom a životnom prostredí
Mgr. Jozef Kajan   (Topoľčany)
GSM:  0948 71 66 92
e-mail: jek.universum@gmail.com

hluk v pracovnom prostredí
Mgr. Helena Belányiová   (Rožňava)
GSM:  0915 92 51 88
e-mail: belanyiova372@azet.sk